“Ondernemer voor ondernemers”

U krijgt weer de persoonlijke aandacht welke door groei en/of samengaan van kantoren vaak verloren is gegaan.

FN administratieve dienstverlening is medio 2004 opgericht door Frans Nederveen.

 

 

 

Na ruim 5 jaar voor accountantskantoren te hebben gewerkt, kwam de tijd om een eigen onderneming te starten. De combinatie van ervaring in verschillende bedrijfstakken, als werknemer en zelfstandige, en een gedegen administratieve opleiding zorgen voor een hechtere binding met u en uw onderneming. U wordt regelmatig bezocht om een beter beeld te krijgen van de dagelijkse gang van zaken.

FN administratieve dienstverlening richt zich op het verzorgen van boekhoudingen, het samenstellen van jaarrekeningen, het verzorgen van belastingaangiften en het verzorgen van salarisadministraties voor klanten in het MKB.

Frans Nederveen is van mening dat veel ondernemers onnodig teveel geld betalen voor de diensten van accountantskantoren.

U hoeft een (dure) accountant pas in te schakelen op het moment dat dit noodzakelijk is. Zo bespaart u direct op uw administratiekosten.

Door samenwerking met professionele belastingadviseurs bent u verzekerd van perfecte fiscale begeleiding.

Ook uw salarisadministratie wordt verzorgd door een team van gespecialiseerde mensen.

U krijgt weer de persoonlijke aandacht welke door groei en/of samengaan van kantoren vaak verloren is gegaan.


• Boekhouding
• Jaarrekening
• Belastingen
• Advies
• Salarissen


Periodiek of dagelijks bijwerken van uw administratie, zodat u goed overzicht behoudt van de financiële gang van zaken binnen uw onderneming. Bij u op kantoor op uw systeem, of op kantoor van FN administratieve dienstverlening met behulp van professionele financiële software.

U kunt uiteraard ook zelf uw boekhouding voeren, en deze bijvoorbeeld per kwartaal laten controleren. Door regelmatig contact te houden gedurende een boekjaar komt u achteraf niet voor verrassingen te staan. Advies achteraf is geen advies.

Na afloop van het boekjaar wordt zo spoedig mogelijk de jaarrekening opgesteld, conform de in Nederland geldende wettelijke eisen en richtlijnen. Door de bekendheid met uw boekhouding neemt het opstellen van de jaarrekening minder tijd in beslag. Dit werkt dus kostenbesparend. Aansluitend volgt de belastingaangifte, voor de inkomstenbelasting en/of vennootschapsbelasting.

Verder worden gedurende het boekjaar desgewenst de aangiften omzetbelasting en loonheffing ingediend, is er zonodig begeleiding bij belastingcontroles, en wordt er gelet op fiscale wijzigingen welke op u betrekking (kunnen) hebben.

U krijgt desgewenst advies met betrekking tot de aanschaf van financiële software, het inrichten van uw administratie en alle voorkomende administratieve aspecten binnen uw bedrijf.

U hebt geen omkijken meer naar uw salarisadministratie. Periodiek ontvangt u de salarisspecificaties, een betaallijst en de loonjournaalpost. Ook wordt gezorgd voor uitwisseling van gegevens met uitvoeringsinstelling, belastingdienst, en andere instanties. Uw voorschotnota’s worden regelmatig gecontroleerd en zonodig aangepast. Wijzigingen in CAO’s worden onmiddellijk verwerkt.

 


 

De Belastingdienst www.belastingdienst.nl

Centraal Bureau Statistieken
www.cbs.nl

 

Kamer van Koophandel
www.kvk.nl

MKB Nederland
www.mkb.nl

 

 

Home I Info I Contact
FN administratieve dienstverlening,
Keizerskroon 1, 3353 XN Papendrecht
E-mail: info@fnadmin.nl